pài ㄆㄞˋ
动词
分配、指定 指派一个人 zhĭpài yī gè rén

pài
名词
人、事或学术、集团的流别 党派 dǎngpài
xuépài 学术流派

pài
quantifier
计算派别的单位 一派胡言 yī pài hú yán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.