jǐ ㄐ|ˇ
形容词
形容人多,阵容盛大
réncái-jǐjǐ 形容人才很多

jì ㄐ|ˋ
动词
1. 过河、渡 同舟共济 tóngzhōu-gòngjì
2. 救助 救济 jiùjì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.