wō ㄨㄛ
名词
旋转成圆形而下陷的水流 旋涡 xuánwō
wōlún 利用流体冲击叶轮转动而产生动力的发动机
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.