rùn ㄖㄨㄣˋ
形容词
细腻光滑、湿润的 湿润的空气 shīrùn de kōngqì 滑润的皮肤 huárùn de pífū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.