cóng ㄘㄨㄥˊ
形容词
形容水流的声音 山间淙淙的溪流 shān jiān cóngcóng de xīliú
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.