nì ㄋ|ˋ
动词
1. 淹没 溺水 nìshuǐ
2. 沉迷不悟、过分 沉溺于酒色 chénnì yū jiǔsè
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.