piāo ㄆ|ㄠ
动词
在水上浮动 漂在水面 piāo zài shuĭmiàn

piǎo ㄆ|ㄠˇ
动词
用药水使物品退去颜色或变白 布料漂色 bùliào piăosè
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.