cháo ㄔㄠˊ
名词
海水受日月引力的影响而定时涨落的现象 早潮 zǎocháo 潮水涨退 cháoshuǐ zhǎng tuì 潮汐 cháoxī
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.