ash huī ㄏㄨㄟ
名词
物质燃烧后剩下的东西 屋子的地上积了厚厚一层灰。 Wūzi de dìshàng jī le hòuhòu yīcéng huī.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.