làn ㄌㄢˋ
形容词
1. 食物熟透而松软 烂熟 lànshú
2. 东西腐坏 烂梨 làn lí

làn
副词
极、过分 烂醉 lànzuì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.