zhú ㄓㄨˊ
名词
用蜡和油制成,可燃烧发光的条状物体
làzhú 蜡制的固体照明用品
zhútái 插蜡烛的器具
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.