tàng ㄊㄤˋ
动词
温度高,皮肤接触温度高的物体感觉疼痛 让开水烫着了 ràng kāishuĭ tàng zháo le
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.