áo ㄠˊ
动词
1. 用水将粮食等以小火慢煮成糊状 熬粥 áo zhōu
2. 忍受 熬过艰苦的岁月 áoguò jiānkŭ de suìyuè
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.