hirondelle yàn |ㄢˋ
名词
1. 动物名,鸟纲燕雀目燕科,体小翼大,飞行力强,尾长,尾巴分叉呈剪刀状 燕子 yànzi
2. 植物名,可食作物 燕麦 yànmài
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.