láo ㄌㄠˊ
名词
监禁犯人的地方 牢房 láofáng

láo
形容词
紧的 牢系的绳子 láojì de shéngzi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.