lǜ ㄌㄩˋ
名词
相关数的比值
bǐlǜ 某件事发生的可能性

rate shuài ㄕㄨㄞˋ
动词
统领 率军 shuàijūn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.