нефрит yù ㄩˋ
名词
质地温润坚硬而有光泽的美石,呈半透明状,一般用作装饰品或雕刻材料 玉石 yùshí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.