roiкороль wáng ㄨㄤˊ
名词
1. 君主、最高统治者 君王 jūnwáng
2. 首领 擒贼先擒王 qín zé xiān qín wáng
3. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.