ballكُرَةmíčboldBallμπάλαpelotapalloballeloptapallaボールbalballpiłkabolaмячbollลูกบอลtopquả bóng qiú ㄑ|ㄡˊ
名词
圆形的立体物 球体 qiútĭ
qiúchǎng 进行各种球类比赛的场地
qiúduì 参加球类比赛的一方队员
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.