用于名词前表示代指同一类事物

用于名词前表示代指同一类事物

...ال

用于名词前表示代指同一类事物

to

用于名词前表示代指同一类事物

den

用于名词前表示代指同一类事物

der

用于名词前表示代指同一类事物

το

用于名词前表示代指同一类事物

the

用于名词前表示代指同一类事物

el

用于名词前表示代指同一类事物

määräinen artikkeli

用于名词前表示代指同一类事物

le

用于名词前表示代指同一类事物

taj

用于名词前表示代指同一类事物

il, lo, la, i, gli, le

用于名词前表示代指同一类事物

一般的な物について話すときに使われる

用于名词前表示代指同一类事物

일반적인 것

用于名词前表示代指同一类事物

de (het)

用于名词前表示代指同一类事物

den

用于名词前表示代指同一类事物

rodzajnik określony, nie tłumaczy się na język polski

用于名词前表示代指同一类事物

o, o, os

用于名词前表示代指同一类事物

den

用于名词前表示代指同一类事物

สิ่งนั้น

用于名词前表示代指同一类事物

n/a

用于名词前表示代指同一类事物

này