electricity diàn ㄉ|ㄢˋ
名词
一种使物体发光发热的能量 电力 diànlì 触电 chùdiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.