yáng |ㄤˊ
名词
疮、溃烂
kuìyáng 指消化系统、内脏或肌肉等组织,因为破损而产生伤口或空洞
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.