zhèng ㄓㄥˋ
名词
疾病 对症下药 duìzhèngxiàyào
zhèngzhuàng 有机体因发生疾病而表现出来的异常状态
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.