gài ㄍㄞˋ
动词
1. 遮盖、覆盖 盖被子 gài bèizi
2. 搭建、构筑 盖房子 gài fángzi

gài ㄍㄞˋ
名词
有覆盖功能的东西 锅盖 guōgài
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

cap, top

víčko

låg

tapa

kansi

poklopac

뚜껑

lokk

lock

ฝา

đỉnh