shěng ㄕㄥˇ
动词
节约 省电 shĕngdiàn

provinceprovincia xǐng ㄒ|ㄥˇ
动词
检查自己的思想行为等 自我反省 zìwŏ fănxĭn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.