zhēng ㄓㄥ
动词
张开(眼睛) 风沙打得睁不开眼睛。 Fēngshā dă de zhēng bùkāi yănjīng.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.