zhī
动词
1. 晓得 知无不言 zhīwúbùyán
2. 使知道 知会某人 zhīhuì mŏu rén
zhījué 能辨别知晓对于外界事物的感觉
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.