Phosphorfósforo lín ㄌ|ㄣˊ
名词
一种非金属元素 不同的磷 bùtóng de lín
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.