ancêtre [zǔ] ㄗㄨˇ
名词
1. 父亲的父母 祖母 [zŭmŭ]
2. 通称先代长辈 曾祖母 [zēng zŭmŭ]
3. 首始的 鼻祖 [bízŭ]
4. 祖小姐 [Zŭ xiăojiĕ]
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.