shén ㄕㄣˊ
名词
宗教指天地和万物的主宰者 神不知,鬼不觉。 Shén bù zhī, guĭ bù jué.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.