chán ㄔㄢˊ
名词
1. 宗教 (佛教)静思 坐禅 zuòchán
2. 宗教 特指佛教的 禅林 chánlín
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.