baldness tū ㄊㄨ
形容词
(人)没有头发,(鸟兽的头或尾)没有毛 秃头 tūtóu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.