[zū] ㄗㄨ
动词
花钱使用别人的东西 租用自行车 [zūyòng zìxíngchē]

[zū]
名词
出租所收取的金钱或实物
[fángzū] 房子的租金
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.