chéng ㄔㄥˊ
名词
1. 度量衡的总称 计算机编程 diànnǎo biānchéng
2. 规矩、模式
chéngshì 办事的一定规则次序
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.