zhì ㄓˋ
动词
阻塞不通 窒碍难行 zhì'ài nánxíng
zhìxí 因呼吸系统发生障碍而呼吸困难,甚至停止呼吸
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.