zòng ㄗㄨㄥˋ
副词
地理上的南北方向 纵贯线 zòngguànxiàn

zòng
副词
纵走 zòngzǒu

zòng
动词
1. 释放 纵虎归山 zònghŭguīshān
2. 放任 放纵情欲 fàngzòng qíngyù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.