jīng ㄐ|ㄥ
动词
1. 走过、 路过 经年累月 jīngnián-lĕiyuè
2. 禁受 经得起考验 jīng de qĭ kăoyàn

jīng
名词
南北纵贯的道路或土地
jīngdù 地球表面东西距离的度
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.