mián ㄇ|ㄢˊ
名词
1. 精细的丝絮 丝绵 sīmián
2. 形状﹑质地像绵的物体 海绵 hǎimián

mián
形容词
连续延长 绵延的山脉 miányán de shānmài
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.