bēng ㄅㄥ
动词
缠束、拉紧 紧绷 jǐnbēng

běng ㄅㄥˇ
动词
扳起面孔,表示不高兴 他绷着脸。 Tā běngzhe liǎn.

bèng ㄅㄥˋ
动词
裂开 袋子绷开了。 Dàizi bèngkāi le.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.