féng ㄈㄥˊ
动词
以针线接合衣物
féngrènjī 剪裁等制作衣服的机器

stitchcoudreшить fèng ㄈㄥˋ
名词
接合或有缝隙的地方 墙缝 qiángfèng 门缝 ménfèng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.