lǎo ㄌㄠˇ
形容词
1. 年纪大,时间长,有经验,陈旧的 老人 lǎorén 老房子 lǎofángzi 老地方 lǎodìfāng
2. 加在称呼﹑姓氏上,表示尊敬或亲昵 老板 lǎobǎn

lǎo
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.