sì ㄙˋ
数字
“四”的大写 肆仟 sìqiān


动词
不顾一切、任意妄为 肆无忌惮 sìwújìdàn


动词
竭尽、用足 肆目而望 sì mù ér wàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.