gān ㄍㄢ
名词
人和动物的消化器官之一 肝胆相照 gāndǎn xiāngzhào 肝脏 gānzàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.