xié ㄒ|ㄝˊ
名词
1. 胸部两侧,由腋下至肋骨尽处的部位 胁肩 xiéjiān
2. 以威力逼迫 威胁 wēixié
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.