Mumm dǎn ㄉㄢˇ
名词
1. 人或某些动物体内器官之一 胆囊 dǎn náng
2. 勇气 胆大心细 dǎndà xīnxì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.