bosom, breast xiōng ㄒㄩㄥ
名词
身体前面颈下腹上的部分 胸有成竹 xiōngyŏuchéngzhú
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.