mò ㄇㄛˋ
动词
默默地用眼神或行动表达情意 含情脉脉 hánqíngmòmò
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.