qiāng ㄑ|ㄤ
名词
1. 动物身体中空的部分 口腔 kǒuqiāng
2. 地方口音 他说话带着河南腔。 Tā shuōhuà dàizhe Hénán qiāng.
3. 说话的声音和语调 腔调 qiāngdiào
4. 乐曲的声律或戏曲中成系统的曲调 唱腔 chàng qiāng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.