bó ㄅㄛˊ
形容词
1. 轻、小 单薄 dānbó
2. 不厚的 薄片 báopiàn
3. 恶劣 刻薄 kèbó
4. 无情 薄情 bóqíng
5. 不肥沃的田 薄田 bótiàn

dünn bò ㄅㄛˋ
agglutination
bòhe 一种植物
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.