qián ㄑ|ㄢˊ
形容词
诚敬的、诚心的 虔诚的信徒 qiánchéng de xìntú 虔敬 qiánjìng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.